Så här vistar du bäst i naturen

 

Allemansrätten ger dig en unik möjlighet att vara på annans mark utan lov. Att bada en varm sommardag, går med hunden i skogen och att göra upp eld i en skogsglänta. Vi nyttjar allemansrätten näst intill varje dag och är en förutsättning för att njuta av naturen och utöva de sporter eller det friluftsliv vi älskar.

allemansrättens grundtanke – inte störa, inte förstöra.
Har du testat dina kunskaper i frågespelet hos håll Sverige rent?
Läs mer om allemansrätten på naturvardsverket.se.

Här är några av mina frilufts principer. Den viktigaste är nog att inte göra några tillfälliga bord och bänkar där jag slår läger, och att inte lämna några spår efter mig.

 • Följ alltid områdets regler eller allemansrättens principer, för att förhindra så mycket skada och störning som möjligt!
 • Lämna rovfåglarnas boträd och fågelskärr i fred.
 • Håll dig till markerade leder och stigar så långt det går. Ta ingen genväg eller gå inte bredvid stigen i onödan. Var försiktig i synnerhet på berghällar med lava och blöt mossa då de är mycket känsliga för slitage.

 

 • Kom ihåg att det alltid är förbjudet att göra upp öppen eld när varning för skogsbrand utfärdats.
 • När du ska göra upp eld, använd anvisade eldplatser om det är möjligt.
 • Om eldplats inte finns, lösgör det översta mosstäcket och rulla det åt sidan. Lägg gärna stenar i botten för skydda underlaget.
 • Elda aldrig direkt på berghällen. värmen spräcker nämligen bergsytan.
 • Släck elden omsorgsfullt med vatten, rulla tillbaka den lösgjorda mosstäcket på sin plats.
 • Städa upp eldplatsen efter dig så att det inte syns något spår efter dig. Lägg även tillbaka stenar som du har använt.

 

 • Undvik att slå läger på lava och mossa som är slitagekänsliga områden.
 • Diska aldrig i vattendrag. Ta diskvatten i ett kärl och häll ut smutsvattnet på land tillräckligt långt bort från vattendragen så att vattnet sugs in i jorden.
 • Om toaletter saknas, gräva en liten grop för avföringen med en planteringsspade.